Om oss

Kvinne sitter ute med laptop

Trådløse Trondheim har tre satsningsområder:

  • Tilby trådløst bredbånd i Trondheim. Vi tilbyr tilgang til både større organisasjoner som ønsker fri tilgang for alle sine ansatte, og selger tilgang direkte til mindre bedrifter og sluttbrukere. Vi tilbyr ulike tilgangsformer med sikkerhet og og ulik netto kapasitet. Pr. 2015 har vi dekning på ca 500 aksesspunkter i Trondheim og på Trondheim Kommunes fasiliteter med ca 15.000 unike brukere per måned.
  • Wireless Trondheim Living Lab. Sammen med NTNU tilbyr vi en unik innovasjonsarena for uttesting av nye produkter og tjenester på reelle brukere i reelle omgivelser. Wireless Trondheim Living Lab har fiber til taktopper og vegger, antennemaster klar for montering av utstyr og en eksisterende brukermasse som kan benyttes til uttesting av nye tjenester. Dette gjør Wireless Trondheim Living Lab til en unik arena på verdensbasis.
  • Utvikling av verdiøkende trådløse tjenester. Trådløse Trondheim driver flere forsknings- og utviklingsprosjekter. I alle våre prosjekter jobber vi med brukerdrevet innovasjon og verdikjedeanalyser. På bakgrunn av denne strategien ble vi i 2010 bedt om å komme med innspill i forbindelse med Obamas nye innovasjonsstrategi. I 2010 kommersialiserte vi vår første tjeneste, Sky ID, en tjeneste for autentisering av brukere i trådløse nettverk og logging gjennom datterselskapet Sky Labs AS.

Ønsker du mer informasjon om Trådløse Trondheim eller muligheten for samarbeid ta kontakt.

Åpningen 2006. Fra venstre: NTNU-rektor Torbjørn Digernes, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, banksjef Arnstein Hellem og fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Sandvik Foto: Gorm Kallestad/NTNU Info

Åpningen 2006. Fra venstre: NTNU-rektor Torbjørn Digernes, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, banksjef Arnstein Hellem og fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Sandvik
Foto: Gorm Kallestad/NTNU Info

Gløshaugen sin hovedbygning
Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info